Hora Bruixa

El colectivo que queremos añadir en Femiagenda esta semana es un grupo de mujeres feministas y revolucionarias de Sant Cugat. Y como es habitual en esta sección vamos a dejar que ellas se presenten con sus propias palabras:

«Hora Bruixa som un grup de dones. Ens definim com a feministes i revolucionàries i el nostre objectiu principal és la lluita contra el sistema patriarcal mitjançant la creació d’un espai de formació i empoderament, per tal d’aprendre a ser nosaltres mateixes sense prejudicis ni judicis, alhora que volem visibilitzar totes les opressions i violències que patim constantment les dones en aquesta societat.

D’altra banda creiem inseparable la lluita feminista de la lluita anticapitalista ja que capitalisme i patriarcat són sistemes que es retroalimenten, perpetuant així les desigualtats.

Som un col·lectiu obert a totes les dones que vulguin participar-hi. Creiem necessari, a nivell personal i polític, aquest espai no-mixt, tot i ser conscients que la lluita antipatriarcal és cosa de tots i totes i que el nostre fi és sempre la igualtat.

Principis ideològics

Per què som feministes?

El feminisme és un moviment social i polític que consisteix en la presa de consciència de les dones com a subjecte oprimit, subordinat i explotat pel sistema Patriarcal. Aquest sistema sotmet i discrimina el gènere femení mentre que atorga privilegis i poder de dominació al gènere masculí. El patriarcat també oprimeix totes aquelles persones que no compleixen els rols de gènere imposats o amb sexualitats no heteronormatives, com lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals o intersexuals.

L’objectiu del feminisme és l’alliberament de les dones, amb totes les transformacions socials que aquest requereix, per tal d’assolir la igualtat real entre les persones, independentment del seu gènere.

Nosaltres ens hem organitzat, conscients  que la societat en la qual vivim és patriarcal , per denunciar i rebutjar totes aquestes opressions que patim pel fet de ser dones i lluitar contra el Sistema Patriarcal que les causa. En el nostre dia a dia patim incomptables mostres que el sistema patriarcal es troba més viu que mai i que ataca directament al lliure desenvolupament de la nostra personalitat i les nostres vides: la pressió estètica, les violències masclistes, les discriminacions laborals, les vulneracions del dret al nostre propi cos i a la maternitat, el mite de l’amor romàntic, la reclusió al treball domèstic i de cures, la cosificació… Estem fartes que la lluita feminista hagi estat cooptada i reduïda per les institucions a complir quotes i percentatges de participació. Reivindiquem un feminisme que vagi més enllà, a l’arrel de la desigualtat, en el qual les dones de classe treballadora en siguem protagonistes i plantegem mesures i accions reals per assolir la igualtat en tots els àmbits de les nostres vides.

Per què som revolucionàries?

Som revolucionàries perquè enfront les desigualtats, injustícies i explotació pròpies del sistema heteropatriarcal i capitalista actual volem un canvi radical. Tot i reconèixer l’existència del patriarcat prèvia a la del capitalisme, aquests dos sistemes estan intrínsecament lligats i són interdependents entre sí.

Mitjançant la divisió sexual del treball exploten les dones de classe treballadora, que carreguen el major pes del treball domèstic i de cures. Aquest treball reproductiu, indispensable per al manteniment del treball productiu, resta invisibilitzat i sense reconeixement. Per contra, el treball productiu – dominat pels homes – és valorat socialment i recompensat econòmicament. El capitalisme, per tant, aprofundeix en les desigualtats entre homes i dones i se’n beneficia. Per tot això, creiem que per a la superació del patriarcat és imprescindible lluitar també contra el capitalisme i contra tot sistema socio-econòmic que el mantingui.

Reconeixem la desobediència com una eina indispensable de lluita. La nostra voluntat de superar les desigualtats ens porta a rebel·lar-nos contra les lleis injustes, revolucionar tots aquests aspectes i defensar legítimament els nostres drets per sobre d’imposicions opressores.

Reivindiquem un sistema en el qual la vida i les persones estiguin al centre de tot. I lluitem per esdevenir persones lliures en un món sense opressions de cap tipus, ja sigui en base al gènere, classe, orientació sexual, ètnia o nacionalitat. 

Per què som no-mixtes?

Aquest col·lectiu va sorgir impulsat per dones amb inquietuds per entendre com ens afecta el patriarcat i els rols de gènere. El col·lectiu està format exclusivament per dones degut que reconeixem la dona com a subjecte polític de la lluita feminista i creiem que són necessaris els espais no-mixtes per treballar l’opressió de gènere, ja que afecta de manera diferent a homes i dones. Creiem que ens resulta molt beneficiós com a eina d’alliberament i resposta, i per a fer front al paper secundari que ens atorga la societat. A més, volem visibilitzar que tenim la capacitat d’organitzar-nos sense la necessitat de supervisió masculina.

Les dones i els homes ens necessitem mútuament per a lluitar contra el patriarcat, però creiem que la lluita feminista ha de ser protagonitzada per les dones, ja que som el subjecte oprimit, tant en espais no-mixtes com en espais mixtes.

Creiem que els homes partícips d’aquesta lluita han de respectar els espais exclusius de dones i donar el seu suport en la resta d’espais que també treballen per a la igualtat.

Quin paper considerem que han de tenir els homes dins la lluita feminista?

Considerem que, tot i l’exposat en el darrer punt, el fet que existeixin espais no-mixtes no vol dir que no hi pugui haver un diàleg i una acció conjunta. Ans el contrari, creiem que és necessari aquest intercanvi i animem a tothom a participar d’aquesta lluita, tot i tenir-hi papers diferents. Per nosaltres, la figura que han de tenir els homes en la lluita feminista és d’aliats: aquesta figura implica entendre que les dones són subjectes del seu procés d’alliberament, mentre els homes – companys d’aquesta lluita – tenen la responsabilitat tant de recolzar-la com de realitzar tot un treball de reconeixement i renúncia dels privilegis atorgats al gènere masculí per la societat, així com un treball de deconstrucció de la masculinitat hegemònica.

Com funcionem?

L’assemblearisme

La nostra societat està sotmesa a un ritme i una manera de fer accelerada i jeràrquica, sobretot jeràrquica. Les membres d’aquest col·lectiu creiem en una altra manera de treballar i relacionar-nos; creiem en l’assemblearisme com una eina per debatre, arribar a acords de consens de forma horitzontal i prendre decisions molt més democràtiques i representatives del col·lectiu. I tenint sempre com a principi bàsic el respecte a la diversitat i la pluralitat.

Així doncs, ens reunim setmanalment en assemblea per tal de trobar-nos, debatre, formar-nos i reflexionar entre totes sobre com podem lluitar per fer front al sistema patriarcal.

L’autogestió

Som un col·lectiu autogestionat. Això significa que per tal de preservar la nostra autosuficiència econòmica ens financem a partir de les quotes de les pròpies militants i també a partir de la pròpia activitat del col·lectiu, com les cafetes o la venta de copes menstruals. D’aquesta manera assegurem l’autonomia del col·lectiu per dir i fer el que considerem oportú i evitem que la nostra activitat depengui de subvencions públiques i de partits polítics.

JUNTES I LLIURES! DESOBEDIÈNCIA FEMINISTA!»

Vols militar? Vols formar part del nostre grup de col·laboradores o col·laboradors? Vols ser subscriptora? Enviem menusalment articles i textos, i informem de formacions internes i actes.

Si estas interessada o interessat, envia’ns un mail a horabruixa.stc@gmail.com

Web: https://horabruixa.wordpress.com/

Twitter: https://twitter.com/HoraBruixaStc

Facebook: https://www.facebook.com/Hora-Bruixa-200353946816689/

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s